Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

Waarom nú nadenken over later…

U bent gewend de regie te hebben over uw leven, zowel zakelijk als privé. U staat volop in het leven, en bij de notaris en de accountant hebt u het nodige geregeld. Maar hebt u er wel eens bij stilgestaan wat het voor uw nabestaanden betekent om tijdens en na uw overlijden alle praktische zaken te regelen?
Om u en uw nabestaanden het gemakkelijker te maken heeft Fidenze het persoonlijk schaduwmanagement ontwikkeld.

Nabestaandendossier

Door het clusteren en inventariseren van de essentiële persoonlijke gegevens ontstaat een nabestaandendossier, dat als ‘draaiboek’ kan dienen voor uw nabestaanden. Tevens worden speciale wensen opgenomen, maar ook zaken als actuele wet- en regelgeving ten aanzien van erfrecht en inloggegevens van uw social media. Welke goede doelen steunt u met uw donaties en zijn de grensoverschrijdende erfrechten bij onroerend goed in het buitenland bekend en geregeld?
Vaak wordt gedacht ‘als ik straks wat meer tijd heb, dan ga ik er eens goed voor zitten’, maar… wat als ‘als’ niet meer komt!
Men kan er niet vroeg genoeg mee beginnen.

Uitvaartplanning

In samenwerking met een uitvaartorganisatie worden uw wensen zorgvuldig uitgevoerd. Maar voor en na de herinneringsbijeenkomst zijn nog vele zaken denkbaar die de nodige aandacht behoeven.
Er is een aantal situaties denkbaar waarbij de nabestaanden kunnen worden ontzorgd: zij wonen in het buitenland of kunnen zich op korte termijn niet vrijmaken voor een langere periode. Mogelijk zijn er geen nabestaanden in de zin van naaste familie; vrienden of buren moeten in dat geval onder tijdsdruk alle benodigde details boven water krijgen. Kortom, in veel gevallen vinden nabestaanden het plezierig als hun zorgen worden overgenomen door een deskundige professional, die in nauwe samenwerking alle logistieke en praktische zaken voor hen regelt.
Meer informatie kunt u lezen verderop in deze website.

daarom nu handelen om u en uw dierbaren te ontzorgen!