Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

Ik wil niet erven !

Mevrouw van Z. en een vriendin hebben een erfenis ontvangen van hun overleden buurvrouw. Ze zijn alle twee op leeftijd en hebben geen belang bij een inboedel. Als zij de erfenis zouden aanvaarden zijn zij ook aansprakelijk voor schulden in de nalatenschap; ook hun privébezit kan in dat geval worden aangesproken.

Mocht er twijfel zijn of de nalatenschap een positief saldo heeft, dan kan de boedel worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Dit heet beneficiair aanvaarden. Blijft er na betaling van schulden nog geld over, dan is dit voor de erfgenaam.

Als de erfenis wordt verworpen, moet hiervan een verklaring worden afgelegd. Voor deze Verklaring van verwerping moet men bij de Rechtbank zijn in het arrondissement van de overledene. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden. Omdat mevrouw van Z. en haar vriendin dit door de notaris hebben laten afhandelen komen hier nog de notariskosten bij. Mevrouw van Z. is zeer verbaasd over het feit dat zij kosten moet maken voor het verwerpen van de erfenis waar zij nooit om heeft gevraagd.

TIP: Als er wordt getwijfeld om een erfenis wel of niet te aanvaarden, let er dan op dat iemand zich niet als erfgenaam gaat gedragen. Dus geen herinnering meenemen of alvast in de auto gaan rijden! Met deze gedragingen wordt de nalatenschap namelijk stilzwijgend aanvaard.
Neemt u gerust met mij contact op voor doorverwijzing naar een specialist op dit gebied.