Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

Ik heb het toch goed geregeld?

Fidenze ontzorgt nabestaanden

In het licht van informatiedeling met latere nabestaanden komt deze uitspraak vaak voort uit het onbewust zijn van de veelomvattendheid van hedendaagse leefomstandigheden. 

Bij bovenstaande uitspraak wordt vaak bedoeld dat een testament en een goede verzekeringsportefeuille volstaan om nabestaanden te ontlasten. De praktijk echter blijkt vaak weerbarstiger waardoor zij geconfronteerd worden met onnodig ‘gedoe’.

NABESTAANDEN

Het woord nabestaanden wordt vaak geassocieerd met kinderen, maar die zijn er niet altijd of zij zijn niet beschikbaar. Misschien ze zijn nog te jong om met dergelijke zaken te worden belast, of wonen in het buitenland en/of zijn druk bezig met hun carrières. Soms is het de executeur of zijn het de buren of vrienden die belast worden met het opzeggen en regelen van allerlei praktische en rationele zaken.

NABESTAANDENDOSSIER

Hiervoor is het nabestaandendossier een uitkomst. Dit document is een zeer uitgebreide verzameling van ‘wat, waar, wie’ van bijvoorbeeld inloggegevens social media, wie heeft er een sleutel van het woonhuis, is het internationaal erfrecht geregeld, waar lopen de nutscontracten, is er een donorcodicil, welke abonnementen en lidmaatschappen lopen er en vele andere zaken.

RATIONEEL!

Inderdaad, heel rationeel. Nabestaanden leven vaak een tijdje in een cocon van verdriet na het overlij-den van hun dierbare en zolang als praktische zaken niet kunnen worden afgewerkt blijft het verdriet. De nabestaanden hebben geen rust om te rouwen zolang ze ‘gedoe’ aan hun hoofd hebben. Daarnaast geeft het rust in het hoofd in de wetenschap dat de overdracht van alle relevante informatie goed is gedocumenteerd.

LOGISTIEKE ELEMENTEN UITVAART

Voor, tijdens en na een uitvaart moet een aantal elementen snel en ordelijk worden georganiseerd. Namens de familie kan Fidenze allerlei logistieke zaken uit handen nemen. Denk daarbij aan contacten met de notaris, onderhandelingen met de uitvaartorganisatie, het checken op volledigheid en juistheid van verzendlijsten ten behoeve van rouwkaarten, contacten met pers ten behoeve van necrologieën, hotelreserveringen voor gasten uit het buitenland en het vervoer van en naar het vliegveld. Misschien moeten er zelfs simultaanvertalers worden ingehuurd om tijdens de uitvaartdienst buitenlandse gasten te betrekken in de gedenkredes. Zomaar een aantal elementen waardoor nabestaanden kunnen worden ontlast door hen deze prakti-sche zaken uit handen te nemen.

MEER INFORMATIE

Bent u benieuwd geworden hoe Fidenze u kan helpen uw nabestaanden te ontzorgen, laat het dan even weten en bel met 06-51577708.