Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

Hoe gaan we van start?

Na de kennismaking volgt de opdrachtformulering. Conform de opdrachtbevestiging zal door middel van een uitgebreide checklijst een aantal zaken worden doorgenomen. Allereerst zullen praktische en persoonlijke onderwerpen worden gedocumenteerd maar ook levensbeschouwelijke en meer vertrouwelijke zaken. Onderwerpen die familie en gezin aangaan komen aan de orde, zowel privé als zakelijk.

Wensen ten aanzien van de eigen uitvaart worden geïnventariseerd en gedocumenteerd.

De inventarisatie wordt digitaal verwerkt en wordt opgeborgen op een externe maximaal beveiligde server in een uitsluitend voor u aangemaakte map. Deze map is toegankelijk door middel van een sleutelcode en een wachtwoord.

Een geheimhoudingsovereenkomst is integraal onderdeel van de opdrachtovereenkomst. Dit houdt in dat Fidenze er alles in haar vermogen aan zal doen uw gegevens in alle vertrouwelijkheid te behandelen.

Kosten

Ieders persoonlijke situatie is anders. Om u zo volledig mogelijk te kunnen informeren over de kosten maakt Fidenze graag een afspraak met u, om uw situatie naar alle redelijkheid te kunnen inschatten. Op basis van dit vertrouwelijke, kosteloze, gesprek doen wij u graag een offerte toekomen. De kosten zijn afhankelijk van de diversiteit of complexiteit in de uitvoering. Daarnaast wordt uw dossier jaarlijks onderworpen aan een update-check. Wij blijven uw schaduwmanager op basis van een abonnement.