Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

  • Ouderen op het strand

In vertrouwen

Visie & Missie

Een groeiend aantal mensen is bereid over hun levenseinde na te denken en vindt het prettig én verstandig dat op voorhand alles is geïnventariseerd en vastgelegd. Zo worden hun latere nabestaanden niet met een wirwar aan administratieve handelingen geconfronteerd.

Wie is Astrid Camp?

Astrid Camp

In 1998 besloot ik mijn kennis en ervaring als zelfstandig ondernemer voort te zetten en startte met Interfaced Business Events. Een van de stijlvolste gebeurtenissen in deze periode was de organisatie van de uitvaart van dr.ir. F.J. Philips, die eind 2005 op 100-jarige leeftijd overleed. Een groots gebeuren dat in de regio zijn weerga niet kende. Ik was verantwoordelijk voor het draaiboek en had de regie over de uitvaartdag. Dit moment was voor mij indirect aanleiding om de zakelijke evenementen in te ruilen voor meer persoonlijke en vertrouwelijke werkzaamheden.

Privacybeleid (AVG compliant)

Fidenze hanteert een strikt privacybeleid en voldoet daarmee aan de AVG verordening van 25 mei 2018. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. Dit privacybeleid geeft aan hoe wij omgaan met de gegevens van onze relaties.

Kernwaarden

De vertrouwelijke familiegegevens die Fidenze zijn toevertrouwd worden onder de meest stringente condities geborgd. Zij verplicht zich om deze informatie geheim te houden. Zo worden de belangen en de privacy van degenen die van haar diensten gebruik maken beschermd.