Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

  • Foto van een gezin van achter hand in hand

Nabestaandendossier

Hoe gaan we van start?

Na de kennismaking volgt de opdrachtformulering. Conform de opdrachtbevestiging zal door middel van een uitgebreide checklijst een aantal zaken worden doorgenomen. Allereerst zullen praktische en persoonlijke onderwerpen worden gedocumenteerd maar ook levensbeschouwelijke en meer vertrouwelijke zaken. Onderwerpen die familie en gezin aangaan komen aan de orde. Ook wensen ten aanzien van de eigen uitvaart kunnen worden geïnventariseerd en gedocumenteerd.

Tarieven

Ieders persoonlijke situatie is anders. De tarieven zijn afhankelijk van de diversiteit of complexiteit in de uitvoering. Om u zo volledig mogelijk te kunnen informeren maak ik graag een afspraak met u om uw situatie naar alle redelijkheid te kunnen inschatten. Op basis van dit vertrouwelijke, kosteloze, gesprek doe ik u graag een indicatieve offerte toekomen.
Een jaarlijks abonnement garandeert de actualiteit van uw dossier dat wordt onderworpen aan een regelmatige update-check. Ook de opslag- en beheerskosten van het dossier in het CyberCentre is onderdeel van dit abonnement.