Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

Privacybeleid (AVG compliant)

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.
Een geheimhoudingsverklaring is integraal onderdeel van uw overeenkomst met Fidenze.

Opslag gegevens

Uw gegevens worden digitaal opgeslagen in een betrouwbaar CyberCenter. Dit systeem is streng beveiligd en aan alle veiligheidsaspecten is gedacht: brandbeveiliging, de juiste en constante temperatuur en strenge toegangscontrole.
U beschikt over een eigen beveiligd gedeelte van de server en deze is uitsluitend door u - plus een door u geautoriseerd persoon - toegankelijk door middel van een inlogcode en een wachtwoord. De vertrouwelijke bestanden zijn altijd en overal beschikbaar, veilig en heel eenvoudig via internet.

Werkwijze

Na de samenstelling van uw nabestaandendossier plus eventuele bijlagen worden deze gegevens digitaal verwerkt. De digitale versie wordt na overbrenging naar het CyberCentre onmiddellijk ten kantore van Fidenze verwijderd en de papieren versie grondig vernietigd.