Skip to content

Privacybeleid (AVG compliant)

Gebruik gegevens

De verzamelde gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden noch op een andere manier openbaar worden gemaakt.
Een geheimhoudingsverklaring is integraal onderdeel van een overeenkomst met Fidenze.

Opslag gegevens

Klantgegevens worden digitaal opgeslagen in een betrouwbaar CyberCenter. Dit systeem is streng beveiligd en aan alle veiligheidsaspecten is gedacht, zoals brandbeveiliging en strenge toegangscontrole.
De klant beschikt over een eigen beveiligd gedeelte van de server en deze is uitsluitend door de klant – plus een door u geautoriseerd persoon – toegankelijk door middel van een inlogcode en een wachtwoord. De vertrouwelijke bestanden zijn altijd en overal beschikbaar, veilig en heel eenvoudig via internet.

Werkwijze

Na de samenstelling van een nabestaandendossier plus eventuele bijlagen worden deze gegevens digitaal verwerkt. De papieren versie wordt na overbrenging naar het CyberCentre onmiddellijk vernietigd en verwijderd van de computers van Fidenze.