De heer en mevrouw K., beiden rond de 80, hebben een zoon waarmee ze geen contact hebben. Bij hun notaris uitten zij hun zorgen dat er niemand beschikbaar is die na hun overlijden alles regelt, zoals bijvoorbeeld hun uitvaart. De notaris verwees hen naar ons.

In onmin leven met kinderen, of een daarvan, kan voor ongewenste situaties zorgen. Het testament beschrijft over het algemeen de grote lijnen, maar vaak is er niets omschreven en vastgelegd over juist de zaken niet zozeer financiële als wel van emotionele waarde.

Fidenze heeft het levensdossier gemaakt voor het echtpaar K., neemt de uitvoering daarvan ter hand na overlijden en zal ook hun wensen ten aanzien van de uitvaart met de uitvaartverzorger regelen, zoals door hen bij leven gewenst.

Dit geeft hen een gerust gevoel, ook omdat ze te allen tijde hun wensen nog kunnen bijstellen.