Bel gerust: +31 (0)6-515 777 08

Wie is Astrid Camp?

Astrid Camp

In 1998 startte ik met Interfaced Business Events, waar ik mijn kennis en ervaring op het gebied van zakelijke evenementen kon voortzetten. Een van de stijlvolste gebeurtenissen in deze periode was ongetwijfeld de organisatie van de uitvaart van dr.ir. F.J. Philips, die eind 2005 op 100-jarige leeftijd overleed. Een groots gebeuren dat in de regio zijn weerga niet kende. Ik was verantwoordelijk voor het draaiboek en had de regie over de uitvaartdag. Dit moment was voor mij indirect aanleiding om de zakelijke evenementen in te ruilen voor meer persoonlijke en vertrouwelijke werkzaamheden.

Eind 2013 startte ik met Fidenze.

Het samenstellen van een nabestaandendossier is zorgvuldig en integer werk. Mijn opdrachtgevers stellen het op prijs dat hun naasten worden ontzorgd bij het afhandelen van allerlei praktische zaken na hun overlijden. Deze zaken worden in één dossier, het zogenaamde nabestaandendossier, geïnventariseerd en gedocumenteerd en regelmatig geactualiseerd.

Daarnaast help ik snel en accuraat bij de aanvullende werkzaamheden van een uitvaartorganisatie; dit alles in sfeer van de levensstijl van de overledene.

Vertrouwelijke, professionele en flexibele dienstverlening is mijn maatstaf, waarbij altijd de wensen van de betrokkenen voorop staan.